BỆNH HỌC
1 10 BỆNH DA THƯỜNG GẶP
73 MỀ ĐAY ÁNH SÁNG
2 100 BÍ MẬT HÀNG ĐẦU TRONG DA LIỄU
74 MỀ ĐAY NHIỆT
3 Á SỪNG BÀN TAY, BÀN CHÂN
75 MỀ ĐAY VẬT LÝ
4 Á VẢY NẾN
76 MÓNG QUẶP (Ingrown Nails)
5 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN
77 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẠCH BIẾN
6 ẤU TRÙNG SÁN LỢN DƯỚI DA
78 MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI VỀ MỤN TRỨNG CÁ
7 BAN ĐỎ NHIỄM SẮC CỐ ĐỊNH TÁI PHÁT
79 NÁM DA
8 BỆNH CHÀM (ECZEMA)
80 NẤM DA
9 BỆNH CHỐC
81 NÁM DA MẶT
10 BỆNH DA DO ÁNH SÁNG
82 NẤM MÓNG
11 BỆNH DA DO VI KHUẨN
83 NẤM SÂU ASPERGILLUS
12 BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP
84 NẤM SÂU BLASTOMYCOSIS
13 BỆNH DA TỰ MIỄN-TIÊN ĐOÁN VÀ PHÒNG NGỪA
85 NẤM SÂU COCCIDIOIDOMYCOSIS
14 BỆNH DA THƯỜNG GẶP KHI TRỜI LẠNH
86 NẤM SÂU CRYPTOCOCCOSIS
15 BỆNH DA, PHÂN LOẠI THEO ICD-10
87 NẤM SÂU CHROMOMYCOSIS
16 BỆNH DARIER
88 NẤM SÂU HISTOPLASMOSIS
17 BỆNH DUHRING - BROCQ
89 NẤM SÂU LOBOMYCOSIS
18 BỆNH GAI ĐEN
90 NẤM SÂU MYCETOMA
19 BỆNH HẠ CAM
91 NẤM SÂU NOCARDIOSIS
20 BỆNH HẠ CAM MỀM
92 NẤM SÂU PENICILLIOSIS.
21 BỆNH KAWASAKI
93 NẤM SÂU PHAEOHYPHOMYCOSIS
22 BỆNH LẬU
94 NẤM SÂU RHINOSPORIDIOSIS
23 BỆNH LUPUT BAN ĐỎ
95 NẤM SÂU SPOROTRICHOSIS
24 BỆNH LÝ TỰ MIỄN
96 NẤM SÂU ZYGOMYCOSIS
25 BỆNH LYME
97 NẤM TÓC
26 BỆNH MÀY ĐAY
98 NGỨA
27 BỆNH NẤM ACTIMYCES
99 NHIỄM ĐỘC ARSENIC
28 BỆNH NẤM MÓNG
100 NHIỄM ĐỘC DA DỊ ỨNG THUỐC
29 BỆNH NẤM SÂU
101 NHIỄM TRÙNG UREAPLASMA UREALYTICUM
30 BỆNH NHẼO DA
102 PEMPHIGOID BỌNG NƯỚC
31 BỆNH Ở MIỆNG
103 PEMPHIGUS
32 BỆNH PEMPHIGOID VÀ PEMPHIGUS
104 PHÙ QUINCKE
33 BỆNH PHONG (Lepra)
105 QUAI BỊ (parotitis epidemica)
34 BỆNH RAYNAUD
106 RỤNG TÓC ANDROGENETIC
35 BỆNH RL CHUYỂN HÓA VITAMIN PP
107 RỤNG TÓC VÙNG
36 BỆNH SỞI
108 SẨN PHẲNG
37 BỆNH SÙI MÀO GÀ
109 SẨN TEO DA
38 BỆNH TAY, CHÂN, MIỆNG
110 SẸO LỒI
39 BỆNH TỰ MIỄN
111 Tăng tiết mồ hôi vùng nách
40 BỆNH VIÊM DA CƠ ĐỊA
112 TỔ ĐỈA
41 BỆNH VIÊM QUẦNG
113 TỔN THƯƠNG CƠ BẢN TRONG DA LIỄU
42 BÊNH GHẺ
114 THĂM KHÁM BỆNH NHÂN DA LIỄU
43 BÊNH ZONA
115 THOÁI HÓA TINH BỘT (Amyloidosis))
44 CÁC BỆNH LÝ BÓNG NƯỚC DO THUỐC
116 TRỨNG CÁ ĐỎ
45 Các Biến Chứng Ngoài Da Thường Gặp Ở Bệnh Nhân HIV(+)
117 U HẠT VÒNG
46 CẬP NHẬT VỀ SINH BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ CHÀM THỂ TẠNG (VIÊM DA CƠ ĐỊA)
118 U MỀM LÂY
47 CƠ CHẾ MIỄN DỊCH BỆNH VẢY NẾN VÀ ĐIỀU TRỊ
119 U VÀNG
48 CHÀM TIẾP XÚC
120 UNG THƯ DA
49 CHLAMYDIA
121 UNG THƯ TẾ BÀO ĐÁY
50 CHỨNG ĐỎ MẶT
122 UNG THƯ TẾ BÀO VẢY
51 DA DẦU – TRỨNG CÁ
123 VẢY NẾN
52 DÀY SỪNG LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN BẨM SINH
124 VẢY NẾN THỂ MỦ LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
53 ĐIỀU TRỊ LAO DA VÀ Á LAO DA
125 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
54 ERYTHRASMA
126 VẢY PHẤN ĐỎ CHÂN LÔNG
55 HẠT CƠM SINH DỤC
127 VẢY PHẤN HỒNG
56 HĂM
128 VẢY PHẤN TRẮNG
57 HEC-PET
129 VẢY PHẤN TRÒN
58 HỞ MÓNG - LY MÓNG
130 VIÊM BÌ CƠ
59 HOẠI TỬ THƯỢNG BÌ NHIỄM ĐỘC
131 VIÊM BÌ CƠ
60 HỘI CHỨNG CUSHING
132 VIÊM BÌ CƠ
61 HỘI CHỨNG MÓNG TAY VÀNG
133 VIÊM BÌ MỦ
62 HỘI CHỨNG WERNER (RỐI LOẠN LÃO HÓA SỚM)
134 VIÊM DA CƠ
63 HỒNG BAN ĐA DẠNG
135 VIÊM DA CƠ ĐỊA DỊ ỨNG
64 HỒNG BAN NÚT
136 VIÊM DA DẠNG HÉC - PÉT
65 HỒNG BAN RẮN BAZIN
137 VIÊM DA DO DEMODEX
66 HỒNG BAN RẮN BAZIN
138 VIÊM DA QUANH MIỆNG
67 LAO DA
139 VIÊM MẠCH
68 LAO TẦNG (SCROFULODERMA)
140 VIÊM MẠCH SCHÖNLEIN – HENOCH
69 LÂM SÀNG VIÊM NANG LÔNG
141 VIÊM NANG LÔNG
70 LOÉT MIỆNG TÁI DIỄN – APHTHOUS
142 VIÊM QUANH MÓNG
71 LƯỠI BẢN ĐỒ
143 VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦ
72 MỀ ĐAY (MÀY ĐAY)
144 XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG TIẾN TRIỂNFacebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

FACEBOOK

Số Lượng Truy Cập