KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
1 CHÀM BÀN CHÂN
45 CHÀM TỔ ĐỊA LÒNG BÀN TAY
2 CHÀM BÀN CHÂN
46 CHÀM TỔ ĐỊA Ở NGƯỜI GIÀ
3 CHÀM BÀN CHÂN 2
47 CHÀM TOÀN THÂN
4 CHÀM BÀN CHÂN TRẺ EM
48 CHÀM TOÀN THÂN MẠN TÍNH
5 CHÀM BÀN TAY
49 CHÀM VI TRÙNG 1
6 CHÀM BÀN TAY 2
50 CHÀM VI TRÙNG 1
7 CHÀM BÀN TAY 3
51 CHÀM VI TRÙNG 2
8 CHÀM BÀN TAY 4
52 CHÀM VI TRÙNG 2
9 CHÀM BÀN TAY 5
53 CHÀM VI TRÙNG 3
10 CHÀM BÀN TAY BÀN CHÂN DO NẤM
54 CHÀM VI TRÙNG 4
11 CHÀM BÀN TAY VÀ BÀN CHÂN
55 CHÀM VI TRÙNG CẲNG CHÂN MẠN TÍNH
12 CHÀM CẲNG CHÂN
56 CHÀM VI TRÙNG MẠN TÍNH
13 CHÀM CẲNG CHÂN MẠN TÍNH
57 CHÀM VI TRÙNG MẠN TÍNH 1
14 CHÀM CẲNG CHÂN MẠN TÍNH 2
58 CHÀM VI TRÙNG TOÀN PHÁT
15 CHÀM CƠ ĐỊA DI CĂN TOÀN THÂN
59 CHÀM VI TRÙNG TOÀN THÂN
16 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 1
60 CHÀM VI TRÙNG TOÀN THÂN MẠN TÍNH
17 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 2
61 CHÀM VI TRÙNG TRẺ EM
18 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 3
62 CHÀM VÙNG TRÁN
19 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 4
63 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HOÁ
20 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 5
64 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
21 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 6
65 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
22 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG TRẺ EM
66 NẤM CẲNG CHÂN CHÀM HÓA
23 CHÀM LÒNG BÀN CHÂN
67 NẤM CHÀM HÓA BÀN CHÂN
24 CHÀM LÒNG BÀN TAY
68 NẤM CHÀM HÓA NGÓN TAY CÁI
25 CHÀM MÔI DO NẤM
69 NẤM DA BÀN CHÂN TAY CHÀM HÓA
26 CHÀM MÔI SAU XĂM MÔI
70 NẤM DA BÀN TAY, CHÂN CHÀM HÓA 1
27 CHÀM MU BÀN CHÂN
71 NẤM DA BÀN TAY,CHÂN CHÀM HÓA 2
28 CHÀM MU BÀN CHÂN
72 NẤM DA CHÀM HÓA
29 CHÀM MU BÀN CHÂN 2
73 NẤM DA CHÀM HÓA TOÀN THÂN
30 CHÀM MU BÀN CHÂN 3
74 NẤM MÔI CHÀM HÓA
31 CHÀM MU BÀN CHÂN 4
75 NẤM MÔNG CHÀM HÓA
32 CHÀM MU BÀN CHÂN 5
76 NẤM NGÓN CHÂN CHÀM HÓA
33 CHÀM MU BÀN CHÂN 6
77 NẤM SÂU CHÀM HÓA
34 CHÀM MU BÀN CHÂN 7
78 NẤM SÂU TOÀN THÂN CHÀM HÓA
35 CHÀM MU BÀN TAY
79 SẨN NGỨA CHÀM HÓA
36 CHÀM MU BÀN TAY DO NẤM
80 SẨN NGỨA CHÀM HÓA CỔ VÀ TAY
37 CHÀM MU BÀN TAY MẠN TÍNH TRÊN 2 NĂM
81 SẨN NGỨA CHÀM HÓA TOÀN THÂN
38 CHÀM NÚM VÚ
82 SẨN NGỨA CHÀM HÓA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
39 CHÀM NGÓN TAY
83 SẸO SAU CHĂM SÓC THẨM MỸ
40 CHÀM NGÓN TAY MẠN TÍNH
84 VIÊM DA CƠ ĐỊA CHÀM HÓA
41 CHÀM TAY CHÂN MẠN TÍNH
85 VIÊM DA CƠ ĐỊA CHÀM HÓA 6
42 CHÀM TAY CHÂN MẠN TÍNH 2
86 VIÊM DA CƠ ĐỊA TRẺ EM CHÀM HÓA
43 CHÀM TIẾP XÚC BÀN TAY 1
87 VIÊM DA DỊ ỨNG CHÀM HÓA
44 CHÀM TIẾP XÚC BÀN TAY 2Facebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

FACEBOOK

Số Lượng Truy Cập