THƯ VIỆN ẢNH
1 Á SỪNG BÀN CHÂN
101 ERYTHRASMA
2 Á SỪNG BÀN TAY
102 FORDYCE SPOT
3 Á VẢY NẾN
103 HĂM
4 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN (Larva migrans)
104 HỞ MÓNG (LY MÓNG)
5 BAN DA THƯỜNG GẶP NHẤT
105 HỘI CHỨNG WELLS
6 BAN DA THƯỜNG GẶP Ở MẶT
106 HÓI ĐẦU DI TRUYỀN
7 BỆNH CHÂN TAY MIỆNG
107 HỒNG BAN ĐA DẠNG
8 BỆNH DA BÀN CHÂN NAM
108 HỒNG BAN NÚT
9 BỆNH DA BÀN CHÂN NỮ
109 HỒNG BAN NHIỄM SẮC CỐ ĐỊNH
10 BỆNH DA BÀN TAY NAM
110 LAO DA
11 BỆNH DA BÀN TAY NỮ
111 LAO TẦNG (SCROFULODERMA)
12 BỆNH DA CÁNH TAY NAM
112 LICHEN DẢI
13 BỆNH DA CÁNH TAY NỮ
113 LƯỠI BẢN ĐỒ
14 BỆNH DA ĐEN DO TỤ CẦU VÀNG
114 MỀ ĐAY (MÀY ĐAY)
15 BỆNH DA KẼ NGÓN CHÂN NAM
115 MILIA
16 BỆNH DA KẼ NGÓN CHÂN NỮ
116 MÓNG QUẶP (Ingrown Nails)
17 BỆNH DA KẼ NGÓN TAY NAM
117 MÓNG VÀNG
18 BỆNH DA KẼ NGÓN TAY NỮ
118 MỘT SỐ TỔN THƯƠNG DA THƯỜNG GẶP
19 BỆNH DA LÒNG BÀN CHÂN NAM
119 MỤN MỦ LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
20 BỆNH DA LÒNG BÀN CHÂN NỮ
120 MỤN RỘP (Héc pét - Herpes)
21 BỆNH DA LÒNG BÀN TAY NAM
121 MỤN THỊT - U TUYẾN MỒ HÔI - SYRINGGOMA
22 BỆNH DA LÒNG BÀN TAY NỮ
122 MỤN THỊT DƯ (Skin tags)
23 BỆNH DA MU BÀN CHÂN NAM
123 NẤM BẸN
24 BỆNH DA MU BÀN CHÂN NỮ
124 NẤM BẸN
25 BỆNH DA MU BÀN TAY NAM
125 NẤM CANDIDA
26 BỆNH DA MU BÀN TAY NỮ
126 NÁM DA
27 BỆNH DA NGÓN CHÂN NAM
127 NẤM DA
28 BỆNH DA NGÓN CHÂN NỮ
128 NẤM DA CHÂN
29 BỆNH DA NGÓN TAY NAM
129 NẤM DA MẶT
30 BỆNH DA NGÓN TAY NỮ
130 NẤM MÔI
31 BỆNH DA Ở ĐẦU NAM
131 NẤM MÔNG
32 BỆNH DA Ở ĐẦU NỮ
132 NẤM SÂU ACTINOMYCOSIS
33 BỆNH DA PHÁT BAN TOÀN THÂN Ở NAM
133 NẤM SÂU ASPERGILLOSIS
34 BỆNH DA PHÁT BAN TOÀN THÂN Ở NỮ
134 NẤM SÂU BLASTOMYCOSIS
35 BỆNH DA THƯỜNG GẶP NỮ GIỚI TRONG THAI KỲ
135 NẤM SÂU COCCIDIOIDOMYCOSIS
36 BỆNH DA THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM
136 NẤM SÂU CRYPTOCOCCOSIS
37 BỆNH DA VÙNG BỤNG NAM
137 NẤM SÂU CHROMOMYCOSIS
38 BỆNH DA VÙNG BỤNG NỮ
138 NẤM SÂU HISTOPLASMOSIS
39 BỆNH DA VÙNG CẰM NAM
139 NẤM SÂU LOBOMYCOSIS
40 BỆNH DA VÙNG CẰM NỮ
140 NẤM SÂU MYCETOMA
41 BỆNH DA VÙNG CỔ NAM
141 NẤM SÂU NOCARDIOSIS
42 BỆNH DA VÙNG CỔ NỮ
142 NẤM SÂU PENICILLIUM MARNEFFEI
43 BỆNH DA VÙNG CHÂN NAM
143 NẤM SÂU PHAEOHYPHOMYCOSIS
44 BỆNH DA VÙNG CHÂN NỮ
144 NẤM SÂU RHINOSPORIDIOSIS
45 BỆNH DA VÙNG HẬU MÔN SINH DỤC NAM (Anogenital)
145 NẤM SÂU SPOROTRICHOSIS
46 BỆNH DA VÙNG HẬU MÔN SINH DỤC NỮ (Anogenital)
146 NẤM SÂU ZYGOMYCOSIS
47 BỆNH DA VÙNG LƯNG NAM
147 NẤM VẢY RỒNG
48 BỆNH DA VÙNG LƯNG NỮ
148 NỐT RUỒI BẤT THƯỜNG
49 BỆNH DA VÙNG MÁ NAM
149 PEMPHIGOID BỌNG NƯỚC
50 BỆNH DA VÙNG MÁ NỮ
150 PEMPHIGUS SEBORRHIC (DA MỠ)
51 BỆNH DA VÙNG MẮT NAM
151 PHÁT BAN NGỨA THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI LỚN
52 BỆNH DA VÙNG MẶT NAM
152 RỤNG TÓC MẢNG
53 BỆNH DA VÙNG MẮT NỮ
153 SẨN NGỨA CHÀM HÓA
54 BỆNH DA VÙNG MẶT NỮ
154 SẨN PHẲNG (lichen planus)
55 BỆNH DA VÙNG MÔNG NAM
155 SARCOIDOSIS DA
56 BỆNH DA VÙNG MÔNG NỮ
156 TỔ ĐỈA
57 BỆNH DA VÙNG MŨI NAM
157 TỔN THƯƠNG CƠ BẢN CỦA BỆNH DA
58 BỆNH DA VÙNG MŨI NỮ
158 THOÁI HÓA TINH BỘT DẠNG LICHEN (Lichen amyloidosis)
59 BỆNH DA VÙNG NÁCH NAM
159 TRỨNG CÁ DO THUỐC
60 BỆNH DA VÙNG NÁCH NỮ
160 U HẠT DO ÁNH SÁNG
61 BỆNH DA VÙNG NGỰC NAM
161 U HẠT SINH MỦ
62 BỆNH DA VÙNG NGỰC NỮ
162 U HẠT VÒNG
63 BỆNH DA VÙNG TAI NAM
163 U VÀNG (XANTHOMA)
64 BỆNH DA VÙNG TAI NỮ
164 U VÀNG PHÁT BAN
65 BỆNH DA VÙNG TRÁN NAM
165 VẢY NẾN
66 BỆNH DA VÙNG TRÁN NỮ
166 VẢY NẾN (Psoriasis)
67 BỆNH DA XÁM
167 VẢY NẾN DA ĐẦU
68 BỆNH GAI ĐEN (Acanthosis nigricans)
168 VẢY NẾN LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
69 BỆNH GHẺ
169 VẢY NẾN MẶT
70 BỆNH LÝ MÓNG TAY
170 VẢY NẾN MẮT CA CHÂN KHUỶU
71 BỆNH NẤM
171 VẢY NẾN NIÊM MẠC
72 BỆNH NẤM THƯỜNG GẶP
172 VẢY NẾN THỂ MÓNG
73 BỆNH NHẼO DA
173 VẢY NẾN THỂ MỦ
74 BỆNH Ở MIỆNG NAM
174 VẢY NẾN VÙNG NẾP GẤP
75 BỆNH Ở MIỆNG NỮ
175 VẢY NẾN VÙNG TAI
76 BỆNH Ở MÓNG CHÂN NAM
176 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
77 BỆNH Ở MÓNG TAY NAM
177 VẢY PHẤN ĐỎ CHÂN LÔNG
78 BỆNH Ở MÓNG TAY NỮ
178 VẢY PHẤN HỒNG
79 BỆNH Ở MÓNG TAY NỮ
179 VẢY PHẤN TRẮNG
80 BỆNH Ở MÔI NAM
180 VẢY PHẤN TRÒN
81 BỆNH Ở MÔI NỮ
181 VIÊM BÌ CƠ
82 BỆNH RUBELLA
182 VIÊM DA ÁNH SÁNG MẠN TÍNH
83 BỆNH SỞI
183 VIÊM DA BÀN TAY
84 BỆNH THỦY ĐẬU
184 VIÊM DA CƠ ĐỊA DỊ ỨNG
85 BỆNH VIÊM DA TIẾP XÚC DO CÔN TRÙNG (kiến 3 khoang)
185 VIÊM DA DẠNG HEC - PÉT
86 BỆNH ZONA
186 VIÊM DA DỊ ỨNG CƠ ĐỊA HAY GẶP
87 CẤU TRÚC DA
187 VIÊM DA DO ÁNH SÁNG
88 CÔN TRÙNG ĐỐT
188 VIÊM DA DO DEMODEX
89 CHÀM (Eczema)
189 VIÊM DA ĐẦU CHI RUỘT
90 CHÀM ĐỒNG TIỀN
190 VIÊM DA LIÊN CẦU
91 CHÀM KHÔ
191 VIÊM DA TIẾP XÚC
92 CHÀM VI TRÙNG
192 VIÊM DA TIẾP XÚC DỊ ỨNG
93 CHỨNG ĐỎ MẶT (TRỨNG CÁ ĐỎ)
193 VIÊM DA TIẾP XÚC KÍCH ỨNG
94 DÀY SỪNG ÁNH SÁNG
194 VIÊM DA TIẾT BÃ (VIÊM DA DẦU)
95 DÀY SỪNG DARIER DẢI
195 VIÊM MẠCH DỊ ỨNG
96 DÀY SỪNG LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
196 VIÊM MÔI - CHÀM MÔI
97 DÀY SỪNG TAY CHÂN
197 VIÊM MÔI DO ÁNH SÁNG
98 DỊ ỨNG DA MẶT
198 VIÊM QUANH MÓNG
99 DI ỨNG THUỐC
199 VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦ
100 DUHRING-BROCQFacebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

FACEBOOK

Số Lượng Truy Cập