THƯ VIỆN ẢNH

TỔN THƯƠNG CƠ BẢN CỦA BỆNH DA

FLAT LESIONS

Macule

Patch

RAISED & SMOOTH

Cyst

Nodule

Papule

Plaque

SURFACE CHANGE

Crust

Scale

FLUID FILLED

Bulla

Pustule

Vesicle

 

REDNESS

Erythema

Erthrodema

Telangiectasia

PURPURIC LESIONS

Ecchymosis

Petechiae

Palpable purpura

SUNKEN

Atrophy

Erosion

Ulcer

GANGRENE

ESCHAR

SAHRP & CONFIGURATIONS

Annular

Arcuate

Grouped

Linear

Polycyclic

Reticular

Scattered

Serpiginous

Targetoid

Whorled

 

Facebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

FACEBOOK

Số Lượng Truy Cập