KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

NẤM SÂU TOÀN THÂN 3

BN Nguyễn Văn H., 30 tuổi, TP. HCM, bị bệnh hơn 1 năm.

Ngày điều trị: 31/7/2012.

TRƯỚC ĐIỀU TRỊ

 
 

 

 

CÁC KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÁC
1